स्नातक तह (Bachelor’s degree) पढ्न जानका लागि दिन मिल्ने परिक्षाहरु

अमेरिका पढ्न जाने धेरै विद्यार्थी  SAT दिने कि IELTS दिने कि TOEFL दिने भनेर झुकिएका देखिन्छन्। त्यही अनिश्चितता को समाधानका लागि, यस पेजमा अमेरिका मा स्नातक तह (Bachelor’s degree) पढ्न जानका लागि दिन मिल्ने परीक्षा हरु को बारेमा चर्चा गरिएको छ।